2. sınıf matematik soruları

1. Aynı türden 10 tane çokluğa……..denir.
2. Kemal’in 26 kaleminin …..tanesi kırıldığı zaman 2 düzine kalemi kaldı.
3. 1 düzine mendil 1 deste mendilden ……….fazladır.
4. Aynı türden 12 tane çokluğa ….. denir.
5. 13 + …. 18 + …. 26 + …. 30 + ….

3 deste 2 deste 4 düzine 3 düzine
6. Zafer’in 4 düzine,Sevda’nın 3 deste kalemi var.Zafer ile Sevda’nın kalem sayılarının farkı kaçtır?
7. Annem pazardan 2 deste elma 3 düzine portakal aldı.annem kaç tane meyve almış?
8. Ahmet’in 2 düzine kaleminden 4 tanesi kırıldı.Ahmet’in kaç kalemi kaldı?
9. Okulumuzdaki 36 topun 4 deste olması için kaç tane topa ihtiyaç vardır?
10. Şahin’in 4 düzine,Kemal’in 4 deste boya kalemi vardır.Şahin’in Kemal’den kaç tane fazla kalemi vardır?
11. 2 düzine kalemde ……..onluk,4 birlik vardır.
12. 5 onluk + 7 birlikten oluşan sayının birler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri değiştirildiğinde yeni sayı …..olur.
13. 68 bilyeden kaç tane onluk oluşturabilirim?(…..)
14. 84 sayısındaki rakamlar yer değiştirdiği zaman oluşan yeni sayı ile farkı kaçtır?
15. Birler basamağı 4 olan iki basamaklı en büyük sayı ile birler basamağı 8 olan iki basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır?
16. 6 tane onluk kaç tane birlik eder?
17. 4 ve 6 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayının farkı kaçtır?
18. Sayı örüntüsünde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
13 - 17 - …. - 25 - …. - …. - …. - 41
27 - 24 - 21 - …. - …. - …. - …. - 6 - 3

19. 7, 12, 17, 22, 28, 32, 37 sayı örüntüsünde kurala uymayan sayı hangisidir?
20. 7’ den başlayarak üçer ritmik saydığımız zaman beşinci sayı hangisi olur?(7 dahil)
21. 23’den başlayarak dörderli geriye ritmik sayma yaptığımız zaman döedüncü sayı hangisi olur?(23dahil)
22. Adnan 4’ten başlayarak bir sayı örüntüsü oluşturmak istiyor.Sayı örüntüsündeki kuralı; yazacağı sayı,bir önceki sayının 2 katı olacak şekilde belirliyor.Buna göre Adnan’ın sayı örüntüsünün beşinci sayısı kaç olur?
23. 40 – 38 – 36 – 35 – 34 – 32 örüntüsünde kurala uymayan sayı hangisidir?
24. 8 10 ? Yandaki şekillerde belli bir kural vardır.buna göre ? kaçtır?
4 4 5 5 6 6

25. 15 30 35 70 75 150 155 örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sayılar iki kat.beş fazla şeklinde ilerler.
B)Her sayı kendisinden öncekinin iki katıdır.
C)Her sayı kendisinden öncekinin beş fazlasıdır.

26. 6 12 24 46 96 örüntüsünde kuralı bozan sayının yerine hangi sayı gelmelidir?
27. 48 - 45 - 42 - ? - 36 - ? - 30 örüntüsünde soru işaretli yerlere gelen sayıyı yazın.
28. 4 - 12 - 14 - 28 - 30 - 60 - ? - soru işaretli yere hangi sayı gelmelidir?
29. 24 , 42 , 36 , 63 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
30. 74 , 47, 91, 19 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
31. Ayşegül marketten 12 tane mum alarak, 1 ………mum almış oldu.
32. İki basamaklı bir doğal sayıda onlar basamağı ve …………basamağı bulunur.
33. 5 onluk ve 2 birlikten oluşan sayı:………………
34. 73,37 sayısından ……….. , ……….. ten küçüktür.
35. Duygu okulumuzda yapılan atletizm yarışmasında 10 kişiden sondan 3. olmuştur.Duygu bu yarışmada baştan ……….. olmuştur.
36. 6 onluk + 3 birlikten oluşan sayının onlar basmağındaki rakamın basamak değeri ………… ‘tır.
37. 4 onluk + 2 birlikten oluşan sayıya 3 onluk + 5 birlik eklersek oluşan sayı ……….’dir.
38. 33 - 37 - ….. - 45 - ….. - 53 boşlukları doldurunuz.
39. 27 sayısına 5 eklersem bulunan yeni sayı kaç onluk ve kaç birlikten oluşur?
40. Tanesi 1 YTL olan kalemlerden 2 düzine alan Ayşe kaç lira öder?
41. İki basamaklı en büyük doğal sayı ile iki basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır?
42. 27’den başlayarak beşer ritmik sayma yaparken aşağıdaki sayılardan hangisini söylemeyiz?
A) 37 B)43 C) 52
43. 4, 8 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayının farkı kaçtır?
44. Birler basamağında 5 onlar basamağında 6 olan sayı kaçtır?
45. 36 sayısından bir önce ve bir sonra gelen sayıların toplamı kaçtır?
46. 36 sayısı aşağıdaki onluklardan hangisine daha yakandır?
A) 30 B)40 C)20
47. Birler basamağında 7 bulunan iki basamaklı en küçük doğal sayıya 5 onluk eklersek hangi doğal sayıyı buluruz?
48. 9 birlik 8 onluktan oluşan sayıya 1 onluk ekleyip , 3 birlik azaltırsak oluşan yeni sayı kaç olur?
49. Düzinesi 24 YTL olan kalemlerden 4 tane alan Serap kaç lira öder?
50. 89 , 97, 64, 92 sayılarını büyükten küçüğe sıraladığımızda sondan ikinci sayı hangi sayıdır?
51. Onlar basamağı 4 olan iki basamaklı en büyük doğal sayı hangisidir?
52. Sınıf mevcudumuz 25 kişidir.Adnan Türkçe dersinde 88 kelime okuyarak sondan 18. olmuştur.Adnan kaçıncı olmuştur?
53. Ayhan’ın 3 deste bilyesi vardı. 2 düzine de arkadaşı Mert verdi.Ayhan’ın kaç bilyesi oldu?
54. 42 sayısının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4onluk + 2birlik= 10+10+10+10+1+1
B) 2onluk + 4birlik= 10+10+1+1+1+1
C) 4onluk + 3birlik= 10+10+10+10+1+1+1
55. 78 ve 47 sayılarında aynı olan rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?
56. 35’den başlayarak geriye doğru ikişer sayma yaparken beşinci sayı olarak hangi sayıyı söyleriz?
57. 19’dan başlayarak ileriye üçer ritmik sayma yaparken hangi sayıyı söylemeyiz?
A)29 B)25 C)28
58. 49 sayısına 5 onluk eklenirse aşağıdakilerden hangisi olmaz?
A) Sayı 50 artar.
B) İki basamaklı en büyük sayıya ulaşırız.
C) Oluşan yeni sayı 54 olur.
59. Mavi kalemim 15cm , sarı kalemim 13cm, kırmızı kalemim 19cm, turuncu kalemim 17cm’dir. Kalemlerimin boylarını büyükten küçüğe sıraladığımda zaman hangi renkli kalemim üçüncü olur?
60. Tanesi 2 YTL olan defterlerden 1 düzine ve 2 desete alan Mehmet kaç YTL öder?
61. 23 < a sıralamasında a yerine gelecek en küçük sayı kaçtır?
62. 38 > a sıralamasında a yerine gelecek en büyük sayı kaçtır?
63. 18 < …. < 22 noktalı yere gelebilecek sayılar hangilerdir?
64. 48 53 58 … 68 …. Sayı örüntüsünde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sayılar gelmelidir?
65. Zeynep Beden Eğitim dersinde öğretmenin yaptığı boy sırasında 23 kişilik sırada sondan 9. olduğuna göre Zeynep boy sırasında baştan kaçıncı olmuştur?
66. 77 sayısı aşağıdaki onluklardan hangisine daha yakındır?
A)70 B)80 C)90
67. 13 ten küçük kaç tane tek sayı vardır?
68. (17 + 23) > a sıralamasında a’nın yerine gelebilen en büyük doğal sayının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?
69. (44 + 23) < a sıralamasında a’nın yerine gelebilecek en küçük doğal sayı hangisidir?
70. 7, 0 ve 5 rakamlarıyla yazılabilecek en küçük üç basamaklı sayı kaçtır?
71. 7 onluk + 7 birlikten oluşan sayı ile 2 onluk + 1 birlikten oluşan sayının toplamı kaçtır*
72. Sınıfımızda 13 kız,14 erkek öğrenci vardır.Sınıfımızın mevcudu kaç kişidir?
73. Bahçemizde 32 kiraz, 14 elma, 43 armut ağacı vardır.Bahçemizde kaç ağaç vardır?
74. Ayça’nın 2 düzine , Aydan’nın 32 tane boya kalemi vardır.Ayça ile Aydan’ın toplam kaç kalemi vardır?
75. Okulumuzun kantininde 47 kaşarlı, 32 sucuklu, 25 tane karışık tost satılmıştır.Okulumuzun kantininde kaç tane tost satılmıştır?
76. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için ………….’dan toplananı ………….. .
77. 29 + 19 + 15 + 18 = ….. 32 + 14 + 16 + 17 = ……
78.
12 17 23 48 35 …. … ….
+ .. -12 + … - 23 + … - …. + 12 - ….
-------- -------- -------- --------- ---------- ----------- -------- ---------
17 5 48 … 89 …. 32 ….


79. Bir kümeste 18 horoz, 27 tavuk, 19 civciv vardır.Bu kümeste kaç hayvan vardır?
80. Özgür 1.gün 17 sayfa, 2.gün 25 sayfa, 3.gün ise bir önxeki günden 7 sayfa fazla kitap okumuştur.Özgür 3 gün sonunda kaç sayfa kitap okumuştur?
81. Bir toplama işleminde birinci toplanan 38’dir.İkinci toplanan birinciden 16 fazla olduğuna göre, bu toplama işleminde toplam kaçtır?
82. 24 + 13 + a = 58 işleminde A ile gösterilen sayı kaçtır?
83. 23 + (3 + 17) = … (8 + 22) + 16 = … 32 + (11 + 19)= … (16 + 14) + 25= …
84. Tebeşir, 15,kırmızı,mavi, 17 verilerini kullanarak toplama işlemi ilgili bir problem kurup çözelim.
85. Aşağıdaki boşlukları doldurarak toplama işlemi ile ilgili bir problem kurup çözelim.
Kerim …….., ablası ………, yaşındadır. …….. yıl sonra iki kardeşin yaşları toplamı kaç olur?
86. Ahmet, 1.gün 24 sayfa, 2.gün 19 sayfa kitap okuyarak kitabın tamamını okumuş oluyor.Ahmet’in okuduğu kitap kaç sayfadır?
87. Elif doğduğu zaman annesi 28 yaşındaydı.Elif şu an 14 yaşında olduğuna göre annesi kaç yaşındadır?
88. Babam pazarda 23 YTL, markette 14 YUTL, mağazada 52 YTL harcadı.Babam toplam kaç YTL harcadı?
89. Fatma’nın yaşı 9’dur.Annesinin yaşı Fatma’dan 35 fazla olduğuna göre,Fatma ile annesinin yaşlarının toplamı kaçtır?
90. Hüseyin 44 sayısını öyle bir sayı ile toplamış ve toplamı 92 bulmuştur.Hüseyin 44 sayısını hangi sayı ile toplamıştır?
91. Canan birler basamağı 5 olan iki basamaklı en küçük doğal sayı ile onlar basamağı 6 olan iki basamaklı en büyük doğal sayıyı topladığı zaman toplamı kaç bulur?
92. a<(36 + 49) + 9 sıralamasında a’nın yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
93. Babam 98 YTL parasının 15 YTL’si ile bana çanta, 34 YTL’si ile ablama mont aldı. Babamın kaç parası kaldı?
94. İki basamaklı en küçük tek sayı ile iki basamaklı en büyük tek sayının toplamı kaçtır?
95. Annem 7 yıl önce 25 yaşındaydı.Annem 7 yıl sonra kaç yaşında olur?
96. 34 + 4A = B9 işleminde A ve B’nin yerlerine gelecek rakamların toplamı kaçtır?
97. Hasan’nın 14, Ali’nin Hasan’dan 8 fazla, Kemal’in Ali’den 9 fazla bilyesi vardır.Üç arkadaşın toplam kaç bilyesi vardır?
98. Toplama işleminde sonuca ………….denir.
99. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplam ile diğer toplananı ……….. .
100. Bir toplama işleminde birler basamağındaki birliklerin toplanması sonucu ortaya çıkan elde ……. Basamağına aktarılır.
101. Evimizde 29 fincan vardı.Bir deste daha aldık.Kaç fincanımız oldu?

102. 5 onluk ve 8 birlik ile 3 onluk ve 5 birlikten oluşan sayıların toplamı kaçtır?


103. Şebnem’in 15, Adnan’nın ise Şebnem’den 7 fazla hikaye kitabı vardır.İki arkadaşın toplam kaç hikaye kitabı vardır?

104. Sevgi Orman Haftasında 1 düzineden 5 fazla fidan dikti.Kadir ise 1 desteden 3fazla fidan dikti.İki arkadaş toplam kaç fidan dikmiştir?

105. Sınıfımızda 17 kız öğrenci vardır.Erkek öğrencilerin sayısı,kız öğrencilerden 7 fazladır.Sınıfmızda kaç öğrenci vardır?

106. Handan’nın 25 boya kalemi vardır.Mustafa’nın boya kalemi sayısı Handan’dan 14 fazladır.İki arkadaşın toplam kaç kalemi vardır?

107. Duygu’nun 19 kalemi vardır.Teyzesi 15 tane ,amcası 16 tane hediye etti.Duygu’nun kaç kalemi oldu?

108. Sınıfımızda 18 sıra vardır.öğretmen sınıfa 4 sıra daha getirtti.Sınıfımızda kaç sıra oldu?

109. 4 düzine kalemin 8 fazlası kaç kalemdir?

110. Sınıfmızda dün 1 düzine tebeşir kullandık.Bugün ise 1 desteden 4 fazla kullandık.İki günde toplam kaş tebeşir kullandık?

111. Bir taksi şoförü birinci gün 36 km,iknci gün birinci günden 12 km fazla yol kat etmiştir.Taksi Şoförü iki gün sonunda kaç kilometre (km) yol gitmiştir?

112. Okul bahçemize 13 fidan daha dikersek okul bahçemizdeki ağaçların sayısı 38 olacak.Şimdi okul bahçemizde kaç ağaç vardır?

113. 28 + …. < 55 sıralamasını doğru olması için boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir?
A)26 B)27 C)28
114. Zeynep 48 kitabının 14 tanesini okumuştur.Amcası Zeynep’e 5 kitap hediye etmiştir.Zeynep’in okumadığı kaç kitabı olmuştur?
115. Ali onlar basamağı 5 olan iki basamaklı en küçük doğal sayı ile birler basamağı 2 olan iki basamaklı en büyük doğal sayıyı toplamıştır.Ali’nin yaptığı toplamanın sonucu kaçtır?
116. Okulumuzun kantininde 18 tane çikolata,24 tane kraker, 19 tane gofret satılmıştır.Okulumuzun kantininde toplam kaç nesne satılmıştır?
117. Elif Bayramın 1.günü 34 tane ,ikinci günü 28 tane,üçüncü günü 17 tane şeker toplamıştır.Elif bayram boyunca kaç şeker toplamıştır?
118. Anne ile kızının yaşlarının toplamı 41’dir. 4 yıl sonra ikisinin yaşlarının toplamı kaç olur?
119. Abim benden 5 yaş büyüktür.Benim yaşım 8 olduğuna göre ikimizin yaş toplamı kaçtır?
120. Annem 7 kg elma, elmalardan 8 kg fazla erik, eriklerden 3kg fazla armut almıştır.Annem toplam kaç kilogram meyve almıştır?
121. (Fark ,eksilen,çıkan) kelimelerini noktalı yerlere yerleştirin? …………
_ …………
__________
…………

122. Çıkarma işleminde birler basamağında üsteki sayıdan alttaki sayı çıkarılamıyorsa …………….. basamağından bir onluk alınır.
123. 65 – 15 = …. 72 – 19 = … 94 – 72 = … 72 – 48 = …
124. 84 – 35 = … 68 – 32 = … 78 – 28 = … 71 – 26 = …
125. Ali’nin 74 YTL’si vardı. 15 YTL’siyle oyuncak, 24 YTL’siyle gömlek aldı. Ali’nin kaç lirası kaldı?
126. Veli 90 bilyesinin 40 tanesini kaybetmiş . Veli’nin kaç bilyesi kalmıştır?
127. Çıkarma işleminin sağlaması(kontrolu) ……………. İşlemidir.
128. Bir futbol maçının 90 dakikasının 60 dakikası oynandı . Maçta oynanmayan kaç dakika kaldı?
129. Seyhan Amca çiftlikten getirdiği 53 yumurtanın 39 tanesini pazarda sattı.Seyhan Amca’nın kaç yumurtası kaldı?
130. İki sayının toplamı 71’dir.Sayılardan biri 34 olduğuna göre,diğer sayı kaçtır?
131. Babam 5 yıl sonra 41 yaşında olacak.Babam Babam Şimdi kaç yaşındadır? 4 yıl önce kaç yaşındaydı?
132. ….. _ 24 = 35 35 _ ….. =13 74 _ ….. = 25


133. 82 …. 61 ….. 89 ….. 95
- … - 13 - … - 24 - …. – 16 - ….
_____ ______ _____ _____ ______ ______ _______
14 68 15 43 42 29 26

134. Bir çıkarma işleminde çıkan 36, fark 26ise eksilen kaçtır?
135. ….. _ 28 = 44 72 _ ….. = 27
136. Bir çıkarma işleminde eksilen 54, fark 26 ise çıkan kaçtır?
137. ( 13 , 8 , ceviz , yedim ) verilenlerle bir problem kurup çözünüz?
138. Aşağıdaki boşlukları doldurarak bir problem kurup çözelim.
Sınıfımızda ……… öğrencinin,…..kızdır. ………. öğrenci kaç kişidir?

139. 45 tane bilyem vardı. 16 tanesini Ozan’a verdim.Sonra Deniz bana 24 bilye verdi.Kaç bilyem oldu?
140. 43 kişilik sınıfımdan 7 arkadaşımız ayrıldı.Sonra sınıfımıza 9 arkadaşımız geldi.Sınıf mevcudumuz kaç kişi oldu?
141. Seyahat ettiğimiz otobüste 42 yolcu vardı.İlk durakta 15 kişi indi, 6 kişi bindi.Otobüsteki yolcu sayısı kaçtır?
142. 35 YTL paramın 18YTL’siyle kitap aldım .Babam daha sonra 15YTL verdi.Şu an param var?
143. Ayten 78 sayısından öyle bir sayı çıkarıyor ve farkı 29 buluyor.Ayten’in yaptığı çıkarma işleminin çıkan sayısı kaçtır?
144. 3 düzine kalemimden 2 destesini arkadaşlarıma versim.Kaç kalemim kaldı?
145. 74 fındığımın 27 tanesini yedim.Geriye kaç fındığım kaldı?
146. Sınıfımızda 42 kişi vardı. 15 arkadaşımız hasta olduğu için gelemedi.Sınıfımızda bugün kaç kişi vardır?
147. Öğretmenimiz sınıf kitaplığındaki 92 hikaye kitabının 38 tanesini okunmasını için öğrencilere dağıttı.Sınıf kitaplığına 15 tane yeni hikaye kitabı koydu.Sınıf kitaplığımızda şu an kaç kitap var?
148. Onlar basamağında 6 olan iki basamaklı en büyük çift sayının 24 fazlasının 18 eksiği kaçtır?
149. Bir çıkarma işleminde çıkan 34, fark 16 ise eksilen kaçtır*
150. 46 yolcusu olan belediye otobüsünden ilk durakta 25 kişi inip 1 kişi biniyor.Belediye otobüsünde kaç kişi vardır*
151. Aklımdan tuttuğum sayıya 38 eklersem 94 oluyor.Aklımdan tuttuğum sayı kaçtır?
152. Babam 5 yıl sonra 44 yaşında olacak.Babamın 4 yıl önceki yaşı kaçtır?
153. 6 onluk 8 birlikten , 3 onluk 6 birlik çıkarsa kaç kalır?
154. İki basamaklı en büyük sayının 28 eksiği kaçtır?
155. bir çıkarma işleminde çıkan 34, fark47 ise eksilen kaçtır?

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !